WEBINAR SERIES

SQL server, resan mot molnet

Series Information

Många ställer sig frågande till varför man ska migrera sin befintliga SQL-miljö till Azure samt vilka kostnader en migrering till Azure skulle medföra. Det är komplext att mappa sin befintliga miljö till molntjänster och ha förståelse över vilka olika erbjudanden och tjänster som finns samt vad som lämpar sig för sin unika miljö. Vi vill räta ut de frågetecken som finns kring SQL-servermigrering till Azure!

I vår tredelade webinarserie bjuder vi in både kunder och partners till att lyssna på Håkan Forsberg, Cloud Solution Architect på Microsoft för att räta ut frågetecknen kring SQL-migreringar till Azure och ge klarhet över vilka alternativ som finns gällande migrering av SQL-miljö till Azure.

Ni kommer under de tre sessionerna få svar på:

 1. Varför migrera? Vad motiverar en migrering? Vilka fördelar finns med molnet?
 2. Migrera vad? Vi kommer att titta på vad man skall migrera genom att använda verktyg och tjänster för att mappa befintlig miljö mot Azure’s SQL tjänster
 3. Migrera hur? Sista avsnittet går vi igenom hur man kan migrera sina SQL servrar/databaser till Azure med hjälp av olika hjälpmedel och verktyg och best practices

Del 1: SQL-server migrering till Azure, varför migrera sin SQL-miljö till Azure?

Under den första sessionen går vi igenom:

 • En genomgång av de olika varianter av SQL som finns tillgängliga i Azure samt skillnaden mellan dessa
 • Vilka fördelar finns med att migrera SQL Server på Azure med tanke på stabilitet, skalbarhet och utökad säkerhet?
 • Vilka möjligheter finns för integrationer mellan SQL och andra verktyg/tjänster i Azure? Vi kommer också att prata om nya features som underlättar integrationer

April, 2023

17

April, 2023

21

Del 2: SQL-server migrering till Azure, migrera vad?

Under den andra sessionen går vi igenom:

 • Strategier och procesesser för migrering samt olika triggers som utlöser dessa
 • Vi utgår från befintliga versioner och last på en existerande SQL-miljö och tittar på hur man kan mappa detta till olika erbjudanden i Azure
 • Hur betalar man för SQL i Azure? Vad finns det för olika alternativ samt går det att dra nytta av befintliga licenser?

Del 3: SQL-server migrering till Azure, migrera hur?

Under den tredje sessionen går vi igenom följande:

 • Vilka olika alternativ finns för att göra en migering rent praktiskt?
 • Best practices för en smidig och lyckad migrering och hur minimerar vi nertid samt säkerställer dataintegritet?

April, 2023

28

Speaker

 • Håkan Forsberg

  Håkan Forsberg

  Cloud Solution Architect - Data/AI
  Microsoft

Tags

Audience Technical
Area of Interest SQL Server
Format Online
Language Swedish
Solution Area Data & AI