This video is only available for Cloud Champion users. Please log in or register to continue.

I första delen kommer vi lära oss om begrepp och metoder som är grundläggande för säkerhets-, compliance- och identitetslösningar, som t.ex. Zero Trust, Shared Responsibility, identitetsleverantörernas roll med mera.

Se resten av webbseminarierna i serien här.

Speaker

  • Oscar Kjellberg

    Oscar Kjellberg

    Partner Technology Strategist
    Microsoft

Tags

Area of Interest Security
Language Swedish
Solution Area Security