This video is only available for Cloud Champion users. Please log in or register to continue.

You can download the presentation here.

Session information

I Microsoft 365 E5 eller Enterprise Mobility + Security E5 finns ett antal unika komponenter som verkligen kan hjälpa kunden att säkra upp sin IT-miljö.

Vilka är dessa funktioner/tjänster och vilket värde ger de våra kunder? Hur skiljer sig E5 från E3?  

Oscar och Fredrik kommer bland annat gå igenom hur vi kan driva en ny affär eller Up-Sell från E3 med hjälp av Risk based Conditional Access, Microsoft Defender for Identity och Cloud App Security.  

Speakers

Nina Rapp

Enterprise Lead for Modern Work and Security Microsoft

See LinkedIn profile

Oscar Kjellberg

Partner Technology Strategist - Ai in every Solution Microsoft

See LinkedIn profile

Fredrik Haventon

Technology Specialist Security & Compliance Microsoft

See LinkedIn profile

Linus Nyholm

Technical Specialist Microsoft

See LinkedIn profile

Petter Olsson

Intelligence Technical Specialist Microsoft

See LinkedIn profile

Daniel Sörlöv

Technical Specialist | Security & Compliance Microsoft

See LinkedIn profile