This video is only available for Cloud Champion users. Please log in or register to continue.

You can download the presentarion here

Description

När  mycket data finns tillgängligt somdet gör idag har analytics blivit ett allt hetare och viktigare ämne i kunddialogen, vilket ställer nya krav på behovet att kunna analysera och dra rätt slutsattser.

Speakers

Nina Rapp

Enterprise Lead for Modern Work and Security Microsoft

See LinkedIn profile

Oscar Kjellberg

Partner Technology Strategist - Ai in every Solution Microsoft

See LinkedIn profile

Fredrik Haventon

Technology Specialist Security & Compliance Microsoft

See LinkedIn profile

Linus Nyholm

Technical Specialist Microsoft

See LinkedIn profile

Petter Olsson

Intelligence Technical Specialist Microsoft

See LinkedIn profile

Daniel Sörlöv

Technical Specialist | Security & Compliance Microsoft

See LinkedIn profile