This video is only available for Cloud Champion users. Please log in or register to continue.

You can download the presentation here.

Session Details

Hur håller man professionella möten på distans? Vi går igenom grunderna för ett lyckat möte och hur man kan tänka på sin presentationsteknik. Tekniken vi behöver för att jobba på distans finns i mängder med olika applikationer och plattformar- varför behöver vi ytterligare en plattform bland alla andra, och varför just Teams?

Få handfasta tips på hur du använder Microsoft Teams och lär dig hur hjälpmedel såsom Microsoft Surface Hub kan ta dina virtuella möten till nya höjder.

Agenda

1. Skapa en bättre vardag med Microsoft Teams
2. Grunderna för ett lyckat virtuellt möte
3. Presentationsteknik
4. Samarbeta på distans med Whiteboard
5. Utmaningarna med virtuella möten
6. Sammanfattning / Q&A

Anmäl dig här!

Register for this webinar and get instant access to Cloud Champion!

Cloud Champion is a free program offered by Microsoft Sweden to help you grow your cloud business. The program provides personalized guidance, training, promos, incentives and resources in four key areas: Business, Sales, Marketing and Technical.

By registering to this webinar you will automatically be registered in Cloud Champion for free to start improving your cloud business!